Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a www.profootballmagazin.hu honlap (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói, továbbá a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, illetve a hírlevélre feliratkozott személyek (továbbiakban: Igénybevevő) által a MediaTraffic Kft. – székhelye: H-1143 Budapest, Stefánia út 28/A II/9., cg. száma: 01-09-925141, továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

Az Igénybevevő személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a regisztráció feltétele és amennyiben ezeket Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá marketing célú felhasználásához.

A regisztráció során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Szolgáltató semmilyen, a felhasználó által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

Igénybevevő tudomásul veszi, hogy felhasználóneve az általa közzétett tartalmakkal együtt nyilvánosan megjelenik.

A Honlap igénybevétele során az Igénybevevőről a webszerver a személyazonosságához nem kapcsolható, kizárólag technikai jellegű információkat (például: IP-cím, igénybevétel helye, böngésző típusa) tárolhat. Ezen adatok kizárólag automatizált formában, statisztikai és fejlesztési célból kerülnek felhasználásra, a látogatás követő legfeljebb 60 napig.

A regisztráció során az Igénybevevő nevét és email címét köteles megadni, ezen túlmenően a rendelések során szükségessé válik a lakcím, telefonszám, számlázási név és cím megadása. Ezen adatok az Igénybevevő azonosításához, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. Közreműködőnek kizárólag a megrendelés teljesítése – így különösen a szállítás és bankkártyás fizetés – érdekében vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhetnek személyes adatok továbbításra. Szolgáltató ugyanakkor ezen adattovábbítások során mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataival visszaélés ne történhessen.

Szolgáltató az Igénybe vevő személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Szolgáltató a közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Igénybevevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat. Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy marketingcélú felhasználás keretében a Szolgáltató harmadik felek ajánlatát juttassa el Igénybevevő részére.

A regisztráció során előfordulhat, hogy az Igénybevevő internetezési vagy a Honlap tartalmával összefüggő szokásairól kér a Szolgáltató adatokat. Ezen adatok megadása nem kötelező és a regisztrációnak sem előfeltétele. Amennyiben Igénybevevő önként megadja azokat, úgy az adatokat anonimizált formában, kizárólag statisztikai célból használja fel Szolgáltató.

Az Ügyfélszolgálattal történt kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a Szolgáltató a megkeresés lezárását követ legfeljebb 60 napig őrzi.
A Honlap használata során megadott adatok kezelésekor Szolgáltató mindenkor tiszteletben tartja az Igénybevevő információs önrendelkezési jogát. Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelmi rendelkezései az irányadóak.

Igénybevevő bármikor kérheti Szolgáltatót, hogy adjon tájékoztatást az általa kezelt és felhasznált – Igénybevevőre vonatkozó – adatokról, továbbá hogy ezen adatokat mely közvetítők felé lett továbbítva. Szolgáltató a tájékoztatást haladéktalanul, de a kézhezvételt követően legkésőbb 30 (harminc) napon belül megküldi Igénybevevő részére.

A megadott személyes adatok módosítását Igénybevevő bármikor elvégezheti a Honlapon erre a célra rendszeresített módosító űrlap kitöltésével. Ezt meghaladóan Igénybevevő bármikor kérheti a róla nyilvántartott személyes adatok helyesbítését vagy törlését. Igénybevevő bármikor jogosult a személyes adatainak rögzítéséhez, illetve felhasználásához adott hozzájárulását visszavonni. Az email útján kiküldött hírlevelek vonatkozásában az email cím felhasználását Igénybevevő külön is visszavonhatja. Igénybevevő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy bizonyos személyes adatok – így különösen a név és az email cím – törlése a regisztrációjának törlését vonhatja maga után.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataihoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá, ugyanakkor kizárja felelősségét az esetlegesen bekövetkező adatvesztés vagy adatlopás vonatkozásában.

Szolgáltató bármikor, előzetes bejelentés nélkül jogosult a jelen Nyilatkozatot egyoldalúan módosítani, egyúttal azonban folyamatosan biztosítja, hogy a Nyilatkozat aktuális változata a Honlapon mindig elérhető legyen.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2010. április 19. napjától visszavonásig érvényes.

ADATKEZELŐ
MediaTraffic Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: H-1143 Budapest, Stefánia út 81. II/3.
Képviseletében: Orosz Béla ügyvezető

Cégjegyzék száma: 01-09-925141
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószáma: 12364240-2-42
Statisztikai számjele: 12364240-7440-113-01

Bankszámla vezető bank: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszámla száma: 11600006-00000000-32788778

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Címe: H-1143 Budapest, Stefánia út 28/A II/9.
E-mail címe: iroda@profootballmagazin.hu
Telefonszáma: +361/220-0193
Nyitvatartási ideje: 9-17 óráig

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: bejegyzés alatt – ABI 2363/2010/N iktatószámon
Adatkezelésért felelős személy: Orosz Béla ügyvezető
Adatkezelés és adatőrzés helye: H-1143 Budapest, Stefánia út 81. II/3.